Oferta

W czym mogę pomóc?

Pomagam w zrozumieniu i interpretacji zachowania psa a także w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów behawioralnych.

Pracuję z psami w następujących obszarach:

 • lęk separacyjny
 • lęk wobec ludzi, zwierząt i otoczenia
 • fobie, strach, lęki
 • nadpobudliwość
 • problemy z posłuszeństwem
 • problemy adaptacyjne w nowym otoczeniu/nowej sytuacji
 • eliminacja zachowań niepożądane m.in.: brudzenie w domu, niszczenie przedmiotów, bronienie zasobów, skakanie
 • budowanie prawidłowej relacji z psem
 • pomoc w doborze rasy, czy typu psa do możliwości i potrzeb opiekuna oraz pomoc w skompletowaniu wyprawki, udzieleniu wskazówek i rad w opiece nad psem
 • opieka na psem podczas nieobecności w domu opiekuna
 • wyprowadzanie psów na spacer
 • nauka posłuszeństwa psów

W mojej pracy nie uznaję przymusu oraz awersyjnych metod treningowych. Nie używam obroży elektrycznej, kolczatek, dławików, korekt.

Skupiam się na współpracy, obustronnej komunikacji oraz opartej na zaufaniu więzi między psem a jego opiekunem. Pies uczy się wykonywania komend, ponieważ chce i sprawia mu to radość.

Agata Maj - Psia Behawiorystka Brzesko

2023 SUPERPIES Brzesko - psia behawiorystka | Polityka prywatności